OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Yönetim Sistemi; Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak ele alınan ve sürekli iyileştirilen bir yönetim sistemidir.

TS 18001 (OHSAS) standardının bölümleri:


  1. Kapsam
  2. Atıf Yapılan Standartlar
  3. Terimler ve Tarifler
  4. ISG Yönetim Sistemi Unsurları
  4.1. Genel Şartlar
  4.2. ISG Politikası
  4.3. Planlama
  4.4. Uygulama ve Çalıştırma
  4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
  4.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi