Danışmanlık Hizmetlerimiz

 
1
Çevre Danışmanlığı

Çevre Mevzuatı gerekliliklerini bize bırakın. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, EK-1 listesinde yer alanlar için ayda en az 2 (iki) gün, EK-2 listesinde yer alan firmalar için ayda en az 1 (bir) gün saha çalışmasıyla sorumluluklarınızı güvence altına alalım.
Çevre yönetim faaliyetlerinizin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve koordine edilmesi
Yürütülen çalışmaların düzenli aralıklarla izlenmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit edilmesi ve raporlanması
Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için önerilerde bulunulması ve giderilip giderilmediğinin takibi
Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına bilgilendirici eğitimlerin verilmesi ve özendirici faaliyetlerin düzenlenmesi
Atık yönetim sisteminin kurulması çalışmalarını gerçekleştirelim.

 
2
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan 9000 standart serisinden uygunluk değerlendirmesi amacıyla kullanılabilecek tek standarttır. ISO 9001 aynı zamanda sektöre özel standartlar ile çok yaygın olarak kullanılan OHSAS 18001 ve ISO 14001 gibi yönetim sistemleri standartlarına da temel oluşturur.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), ISO 9001:2015 kalite standardı revizyonu ile çok önemli değişiklikler yapmıştır.

3
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001, Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun (International Organization For Standardization) yayınladığı, kuruluslarla ilgili tüm çevresel konuları belirleyen ve çevre etkilerini kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan standartlar serisidir.

Kurulusun yapısı, planlama faaliyetleri ve önemli çevre etkileri dikkate alınarak çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliğini kapsar.

Devamı

 
4
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Yönetim Sistemi; Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak ele alınan ve sürekli iyileştirilen bir yönetim sistemidir.

Devamı

5
Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

Aşamaları görmek için

Tıklayınız..